เก็บ PBSC ไปทำไม

ในอดีต เรามีนวัตกรรมการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดหลากหลายวิธี เช่น การเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากสายสะดือ จากกระดูก จากฟันน้ำนม เป็นต้น แต่ในปัจจุบันวิธีการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดที่ได้รับความนิยมอีกวิธีหนึ่งคือการเก็บสเต็มเซลล์จากกระแสเลือด ที่ไม่ต้องเจ็บตัว ทำได้ง่ายและปลอดภัย ใช้เวลาในการทำสั้น สามารถนำเอาไปใช้ผลได้ภายใน 1 เดือน แต่คงจะมีหลายคนสงสัยว่าเก็บไปเพื่ออะไร การเก็บสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดโดยวิธีนี้สามารถที่จะใช้คงสภาพของเซลล์และอายุไว้ได้ รวมถึงสามารถที่จะนำไปใช้หากเป็นโรคในอนาคตได้ เช่น โรคมะเร็งบางชนิด รวมถึงโรคภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเอง และในระยะหลังก็มีรายงานการศึกษาของการนำมาใช้เพื่อการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคหัวใจที่มีหลอดเลือดตีบ ข้อเข่าเสื่อมได้อีกด้วย ขั้นตอนการเก็บ ตรวจเช็คความพร้อมร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ให้คำปรึกษาแนะนำการฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือด ใช้เวลาในการฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดประมาณ 4-5 วัน นัดคนไข้มาเก็บเซลล์ต้นกำเนิด ใช้เวลาในการเก็บ 2-4 ชั่วโมง แพทย์เช็คความพร้อมของผลเลือดและแจ้งผลการเก็บสเต็มเซลล์ จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการเก็บทำได้ไม่ยากเลยและมีความปลอดภัยสูง ได้รับการดูแลตลอดการเก็บโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอดการเก็บและการนำมาใช้ ขั้นตอนการนำมาใช้ โดยปรกติแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางห้องปฏิบัติการจะช่วยดูแลและเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิดจากเลือด หากท่านต้องการนำมาใช้ แพทย์ผู้ทำการดูแลจะพิจารณาเลือกจำนวนที่เหมาะสมกับอาการของท่านเพื่อนำมาใช้ ประโยชน์ของการเก็บ PBSC เป็นเซลล์ของตัวเอง ช่วงสุขภาพดี เพื่อตัวเอง ในกรณีที่ไม่ได้เก็บเซลล์ต้นกำเนิดไว้ตอนเกิดก็สามารถนำมาใช้ได้ สามารถนำมาใช้รักษาโรคต่างๆได้เป็นอย่างดี ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับการเก็บสเต็มเซลล์โดยวิธีอื่นๆ Reference NCI Dictionary of Cancer […]