First Line of Defense Against Cancers [Episode 3]

Share:

More Posts

ตั้งครรภ์ยาก เพราะ NK Cells รู้และเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์

ในสังคมปัจจุบันนี้ ด้วยสภาวะที่เร่งรีบ ความเครียด สิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษมากมาย ทำให้สังคมคนในเมืองไม่ใช่เพียงแค่ วุ่นวายกับการใช้ชีวิต ยังส่งผลทำให้ครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการมีบุตร ไม่สามารถมีบุตรได้ง่าย หรือแม้แต่ข้อจำกัดทั้งทางเวลา และเศรษฐกิจ จึงทำให้พ่อแม่ยุคใหม่ใช้วิทยาศาสตร์ เข้ามามีส่วนช่วยในการเลือกเพศ หรือแก้ปัญหาการมีบุตรยาก แต่ทำไม เราใช้ทั้งวิธีทางธรรมชาติและวิธีทางวิทยาศาสตร์ แล้ว เกิดสภวะตัวอ่อนหลุด หรือแท้ง ทั้งๆ ที่เราก็แข็งแรง และเตรียมตัวมาอย่างดี ก็เพราะร่างกายเรามีกลไกลอื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิดสภาวะแท้ง หรือแท้งได้            

ความยาวเทโลเมียร์ของเม็ดเลือดขาวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) (การศึกษาข้อมูลย้อนหลัง Cohort study ใน UK Biobank)

บทคัดย่อ โดยทั่วไปวัยผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงที่รุนแรงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค COVID-19 ซึ่งไม่แน่ว่าตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเป็นตัววัดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบ่งบอกถึงอายุ ได้แก่ ความยาวของเทโลเมียร์ของเม็ดเลือดขาว (leucocyte telomere length ;LTL) จากการศึกษาก่อนหน้านี้ การตรวจ LTL มีวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการบ่งบอกอายุ และอาจเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของโรค COVID-19 วิธีดำเนินงานวิจัย ทีมผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ของความยาวเทโลเมียร์ของเม็ดเลือดขาว (LTL) ของผู้ป่วยจาก ฐานข้อมูล UK Biobank (UKB)  ที่เข้าร่วมในระหว่างปี

เผยความลับ เทโลเมียร์ ที่ไม่บอกแค่ความอ่อนเยาว์

เผยความลับ เทโลเมียร์ ที่ไม่บอกแค่ความอ่อนเยาว์

กระบวนการความแก่ เป็นขบวนการที่ซับซ้อน และต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ร่างกายเราจากที่มีประสิทธิภาพดี กลับมีประสิทธิภาพที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ ทำให้เราไม่สามารถหลีกหนีความแก่นั้นไปได้ เราจึงเห็นความชราของร่างกายปรากฏออกมาทางภายนอก และความสามารถของร่างกายที่ลดลง ไม่วาจะเป็นระบบอวัยวะที่เสื่อมถอย กำลังของร่างกายที่ไม่สามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างได้ดังเดิม ทั้งหมดที่กล่าวมา คือ ความชราโดยรวมจากการนับอายุที่ผ่านในแต่ละปี แต่ในความเป็นจริงเซลล์ในร่างกายก็มีโอกาสแก่ เช่นเดียวกันเรา เพียงแค่เราไม่สามารถเห็นความแก่ของเซลล์ในร่างกายได้ แล้ว ณ เวลานี้ ในร่างกายเรา เซลล์ แก่กว่าร่างกายภายนอก หรือ ยังอ่อนเยาว์กว่าร่างกายภายนอก

ลองโควิด(Long Covid) : กับระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่เหมือนเดิม

ลองโควิด(Long Covid) : กับระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่เหมือนเดิม

เมื่อคุณติดโควิดและหายจากอาการป่วยแล้ว อะไรเกิดขึ้นหลังจาก 8 เดือน ทาง Medical News Today ฉบับวันที่ 8 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 โดย Hassan Yayaha  ได้รวบรวมงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ณ เวลานี้  โดยพบว่าตลอดเวลาที่มีการระบาดของโรค COVID19 ในตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมานั้น นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามศึกษาทำความเข้าใจ

ติดต่อสอบถาม

wincell-research-logo

บริษัท วินเซลล์รีเสิร์ช จำกัด ก่อตั้งโดย ดร.โอฬาร เปี่ยมกุลวนิช และประกอบด้วยทีมแพทย์และนักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพและภูมิคุ้มกันวิทยาที่ทันสมัยซึ่งพัฒนาวิธีการเอาชนะโรคที่เกิดจากมะเร็ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
จดหมายข่าวของเรา

ส่งข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่ดีสู่กล่องจดหมายข่าวของคุณ

Copyright 2020 © Wincell Research | All Rights Reserved |  Privacy policy | Terms of Service

covid